Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikačné číslo: 1223
Univerzitný e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci pracoviska - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Zabezpečovanie miestnych verejných služieb obcami Jelenec a Nitrianske Hrnčiarovce
Autor: Ing. Jana Berkyová
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Oponent:Ing. Marcela Chreneková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zabezpečovanie miestnych verejných služieb obcami Jelenec a Nitrianske Hrnčiarovce
Abstrakt:Verejná správa zabezpečuje verejné služby v prospech svojich občanov, ktorí ich platia nepriamo prostredníctvom svojich daní. Pojem kvalita pri zabezpečovaní verejných služieb sa spája s pojmami ako hospodárnosť, účinnosť a efektívnosť. Cieľom verejnej správy je zvyšovať kvalitu života občanov, čo je úzko spojené so zvyšovaním kvality samosprávou poskytovaných verejných služieb. Dôležitým cieľom pre samosprávu je preto naučiť sa zabezpečovať služby pre občanov aj správnym spôsobom, efektívne a včas.Vhodným nástrojom na meranie a hodnotenie výkonu v oblasti zabezpečovania verejných služieb je benchmarking. Uvedená metóda je systematickým procesom hľadania najlepších postupov, inovatívnych nápadov a efektívnych pracovných postupov. Ide o dlhodobý proces, v ktorom najdôležitejším je konečný efekt, spokojnosť občanov. V prvej časti diplomovej práce sme sa zamerali na charakteristiku samosprávy a verejných služieb, ktoré poskytujú obce a zadefinovali sme formy, akými môžu obce poskytovať tieto služby. Ďalej sme sa sústredili na benchmarking ako metódu hodnotenia poskytovania verejných služieb vo verejnej správe. V poslednej časti sme pomocou vybraných špecifických indikátorov zhodnotili efektivitu v poskytovaní verejných služieb v obciach Jelenec a Nitrianske Hrnčiarovce. Vyhodnotením benchmarkingových indikátorov a prieskumu spokojnosti občanov v obciach Jelenec a Nitrianske Hrnčiarovce sme zistili, že mimoriadne dôležitými v oblasti zabezpečovania verejných služieb nie je iba dosiahnutie efektívneho vynakladania výdavkov samospráv ale najmä kvalita a dostupnosť poskytovaných verejných služieb a spokojnosť občana.
Kľúčové slová:samospráva, verejná správa, verejné služby, efektivita, kvalita, benchmarking

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene