Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikačné číslo: 1223
Univerzitný e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci pracoviska - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Možnosti rozvoja ekonomickej základne mesta Piešťany
Autor: Ing. Miroslava Rumanová
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Oponent:Ing. Michal Cifranič, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Možnosti rozvoja ekonomickej základne mesta Piešťany
Abstrakt:Hlavným cieľom diplomovej práce bolo analyzovať ekonomickú základňu mesta Piešťany, a možnosti jej rozvoja. Za účelom naplnenia cieľa, sme stanovili nasledovné čiastkové ciele: spracovanie teoretického základu vybranej problematiky, podrobné analyzovanie ekonomickej základne mesta Piešťany, analýza postavenia miestnej samosprávy v rozvoji ekonomickej základne mesta, analýza možností rozvoja ekonomickej základne mesta. Vo výsledkovej časti sme zamerali pozornosť na dve kľúčové oblasti. Tou prvou bola analýza obyvateľstva, silných a slabých stránok ekonomiky mesta, sektorovej štruktúry, vývoja podnikateľskej základne, podnikovej štruktúry mesta podľa právnej formy podnikania, infraštruktúrnej vybavenosti a analýze trhu práce mesta Piešťany. V druhej oblasti výsledkovej časti sme sa zaoberali postavením miestnej samosprávy a možnosťami rozvoja ekonomickej základne mesta. V tejto časti sme vychádzali z plánu sociálneho a hospodárskeho rozvoja mesta a z dotazníkového prieskumu. Tiež sa v tejto časti nachádza SWOT analýza, ktorá obsahuje silné a slabé stránky, príležitosti a ohrozenia týkajúce sa mesta Piešťany.
Kľúčové slová:miestny ekonomický rozvoj, faktory rozvoja, ekonomická základňa, samospráva

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene