Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikačné číslo: 1223
Univerzitný e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci pracoviska - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Rozvojový potenciál a jeho význam pre sociálny a ekonomický rozvoj obcí Veľký Lapáš a Čechynce
Autor: Bc. Jana Mandelíková
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Oponent:doc. Ing. Janka Beresecká, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Rozvojový potenciál a jeho význam pre sociálny a ekonomický rozvoj obcí Veľký Lapáš a Čechynce
Abstrakt:Abstrakt Témou bakalárskej práce je rozvojový potenciál a jeho význam pre sociálny a ekonomický rozvoj dvoch vybraných obcí. Úroveň rozvoja obci môže byť rozdielna, a to v závislosti od rozvojových faktorov a intenzity ich využívania. Cieľom práce je poukázať na rozvojový potenciál obcí a charakterizovať možné nástroje riešenia jeho aktivizácie. V teoretickej časti práce sme na základe odbornej literatúry zadefinovali termín obec, ekonomický a sociálny rozvoj, endogénne faktory regionálneho rozvoja, regionálny a rozvojový potenciál. V druhej časti práce je predmetom hodnotenia obec Čechynce a Veľký Lapáš v okrese Nitra. U oboch obcí sa zameriavame na endogénne faktory regionálneho rozvoja, a to demografický, ekonomický, prírodný potenciál, technickú a sociálnu infraštruktúru. Pomocou SWOT analýzy sme určili silné a slabé stránky uvedených obcí. Na základe zistených výsledkov sme sformulovali analýzu vo forme stromu problémov, ktorá obsahuje aj návrhy a riešenia danej problematiky. Kľúčové slová: rozvojový potenciál, obec, endogénne faktory rozvoja, sociálny, ekonomický a regionálny rozvoj
Kľúčové slová:rozvojový potenciál, sociálny, ekonomický a regionálny rozvoj, endogénne faktory , obec

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene