Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikačné číslo: 1223
Univerzitný e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci pracoviska - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Inovácie v samospráve miest Považská Bystrica a Prievidza
Autor: Ing. Nina Štrichelová
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Oponent:Ing. Katarína Melichová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Inovácie v samospráve miest Považská Bystrica a Prievidza
Abstrakt:Hlavným cieľom diplomovej práce bolo zhodnotenie inovácií a inovačných aktivít v samosprávach miest Považská Bystrica a Prievidza. Diplomová práca je rozčlenená na dve časti. V teoretickej časti sme definovali základné pojmy súvisiace s témou práce. Je to definovanie pojmov inovácia, inovačný potenciál, inovačná stratégia, inovačný proces a typologizácia inovácií. Ďalej sme sa zaoberali inovačnou politikou EÚ, inovačnou stratégiou SR a inováciami vo verejnom sektore SR. V praktickej časti sme sa zamerali na všeobecnú charakteristiku vybraných miest. Využitím metódy dopytovania, prostredníctvom riadeného rozhovoru, ktorého cieľom bolo identifikovať a analyzovať stav a úroveň implementácie inovatívnych nástrojov a inovácií pre zvyšovanie efektivity, výkonnosti a kvality poskytovaných služieb miestnou samosprávou, sme zhodnotili inovačné prostredie v samosprávach zvolených miest. Ďalej sme identifikovali realizované inovácie a zhodnotili sme inovačný proces u vybraných inovácií. Na základe výsledkov z rozhovoru sme identifikovali nedostatky v samosprávach a navrhli odporúčania pre zlepšenie súčasného stavu inovačnej aktivity samospráv. Z výsledkov výskumu sme zistili, že samotná inovačná kapacita miest je veľmi nízka. Je problematické vyžadovať podporu inovácií, pokiaľ neexistuje zázemie na ich tvorbu. Vzhľadom k finančnej a časovej náročnosti vlastnej tvorby inovácií, sú mestá nútené spolupracovať v tejto oblasti s ďalšími inštitúciami a odbornými organizáciami. Ako nevyhnutné sa javí zvyšovanie informovanosti obyvateľstva, zvyšovanie kvality vzdelávania obyvateľstva v oblasti inovácií, výmena skúseností, skvalitňovanie a sprístupnenie technickej infraštruktúry v oblasti informačno-komunikačných technológií a elektronizácia verejnej správy.
Kľúčové slová:inovačný potenciál, inovačná stratégia, inovačný proces, inovácia, typologizácia inovácií

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene