Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikačné číslo: 1223
Univerzitný e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci pracoviska - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Implementácia prístupu LEADER vo vybranom mikroregióne
Autor: Ing. Natália Urbanová
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Oponent:doc. Ing. Viera Petrášová, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Implementácia prístupu LEADER vo vybranom mikroregióne
Abstrakt:Predkladaná bakalárska práca je zameraná na Implementáciu prístupu LEADER v mikroregióne Dolná Nitra. V prehľade o súčasnom stave riešenej problematiky záverečnej práce sme sa venovali objasneniu základných pojmov súvisiacich s danou problematikou. Konkrétne sme sa zamerali na pojmy ako vidiek, regionálny rozvoj a rozvoj vidieka v EÚ a samozrejme veľmi dôležité objasnenie skratky LEADER, história tohto programu, vývoj, znaky, ciele, generácie a uplatnenie na Slovensku i v Nitrianskom samosprávnom kraji. Osobitná pozornosť je sústredená na charakteristiku a stručný popis Miestnej akčnej skupiny Dolná Nitra a popisu Integrovanej stratégie rozvoja územia Dolnej Nitry, ktorú majú za povinnosť vypracovať všetky schválené MAS. V ISRÚ sú popísané jednotlivé ciele a opatrenia, ktoré si Regionálne združenie vytýčilo ako svoje priority. V práci sú tiež vysvetlené slabé a silné stránky nami skúmaného územia a teda aj problémy spojené s fungovaním skupiny. Skúmanú oblasť môžeme charakterizovať ako oblasť, ktorá disponuje skôr rôznymi výhodami ako hendikepmi. V bakalárskej práci sme sa tiež zamerali na popis schválených projektov, zrealizovaných projektov a taktiež aj na tie projekty, ktoré do dnešného dňa neboli zazmluvnené. Prehľadne spracovaná kapitola o realizácii projektov poukazuje hlavne na financie vynakladané na konkrétne projekty. Súčasťou sú taktiež predložené rozvojové plány, ktoré by mali byť realizované v roku 2013.
Kľúčové slová:program LEADER, mikroregión, Miestna akčná skupina, vidiek, regionálny rozvoj, Integrovaná stratégia rozvoja územia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene