Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikačné číslo: 1223
Univerzitný e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci pracoviska - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vznik a príčiny nezamestnanosti v okrese Nitra
Autor: Ing. Júlia Ptáčková
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Oponent:doc. Ing. Zuzana Poláková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vznik a príčiny nezamestnanosti v okrese Nitra
Abstrakt:Nezamestnanosť sa pokladá za prirodzený jav v trhovej ekonomike, ktorý je považovaný za jeden z hlavným ukazovateľov nestability ekonomického systému. Hlavným cieľom bakalárskej práce je skúmať a zhodnotiť vývoj nezamestnanosti v okrese Nitra v období od roku 2002 do roku 2012, identifikovať príčiny, ktoré spôsobili zmeny vo vývoji nezamestnanosti počas sledovaného obdobia a taktiež navrhnúť opatrenia a možnosti riešenia na zlepšenie aktuálneho stavu. V prvej časti bakalárskej práce sme sa venovali literárnemu prehľadu, kde sme charakterizovali a objasnili základné pojmy súvisiace s nezamestnanosťou. V nasledujúcich častiach je popísaný hlavný cieľ a parciálne ciele bakalárskej práce, použité metódy a zdroje údajov. Vo vlastnej práci sú interpretované výsledky práce, ktoré sme dostali použitím uvedených metód. Výsledky týkajúce sa nezamestnanosti v okrese Nitra sme porovnali s údajmi za celé Slovensko a vyvodili príčiny. Dôležitý je budúci vývoj miery nezamestnanosti, preto sme tiež vytvorili prognózu, ktorá odhaduje vývoj miery nezamestnanosti na rok 2013.V závere bakalárskej práce je stručný súhrn výsledkov a návrhy na možné riešenia a zlepšenia negatívnej situácie v okrese Nitra.
Kľúčové slová:obyvateľstvo, ekonomicky aktívne obyvateľstvo, trh práce, nezamestnanosť, miera nezamestnanosti

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene