Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikačné číslo: 1223
Univerzitný e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci pracoviska - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vplyv lokalizačných faktorov na alokáciu vybraného podnikateľského subjektu
Autor: Ing. Miroslava Rumanová
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Oponent:Ing. Martin Richter, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv lokalizačných faktorov na alokáciu vybraného podnikateľského subjektu
Abstrakt:Hlavným cieľom bakalárskej práce bolo opísať význam a vplyv lokalizačných faktorov pre vybraný podnik vo Vrábľoch. Za účelom dosiahnutia cieľa sme stanovili tieto čiastkové ciele: spracovať teoretický základ danej problematiky, podrobne charakterizovať vybraný podnik, zhodnotiť význam lokalizačných faktorov a hodnotiť vplyv lokalizačných faktorov na rozhodovanie vybraného podniku. Pri charakteristika podnikateľského subjektu sme pracovali najmä s faktormi, ktoré ovplyvnili jeho lokalizáciu na danom mieste. V prvej časti vlastnej práce išlo o o charakteristiku konkrétneho podniku, avšak bez jeho názvu, vzhľadom k akceptácii priania riaditeľa spoločnosti. V druhej časti, ktorá je obšírnejšia sme sa venovali už konkrétnemu vplyvu jednotlivých faktorov, ktoré ovplyvnili a neustále ovplyvňujú podnik v jeho podnikateľskej činnosti. Zoznam jednotlivých faktorov, ktoré rozhodujú o lokalizácii a činnosti spoločnosti, boli čerpané z dotazníka, kde sú prerozdelené podľa týchto kategórií: práca, trh, pôda a suroviny, infraštruktúrna vybavenosť, životné prostredie, právne a socio--ekonomické podmienky. Výsledkom práce je to, že podnik významné ovplyvňujú mnohé faktory, podnik poskytuje 360 pracovných príležitostí pre ľudí nielen v Nitrianskom kraji, ale aj pre ostatných obyvateľov Slovenskej republiky.
Kľúčové slová:podnik, lokalizačný faktor, podnikateľská činnosť, štruktúra, vplyv

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene