Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikačné číslo: 1223
Univerzitný e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci pracoviska - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vplyv lokalizačných faktorov na alokáciu vybraných poľnohospodárskych podnikov v Nitrianskom kraji
Autor: Ing. Marián Ribárszki
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Oponent:doc. Ing. Viera Petrášová, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv lokalizačných faktorov na alokáciu vybraných poľnohospodárskych podnikov v Nitrianskom kraji
Abstrakt:Bakalárska práca bola zameraná na lokalizačné faktory a ich význam v poľnohospodárskych podnikoch v Nitrianskom kraji. Podnik musí pri svojom alokovaní zohľadňovať viacero lokalizačných faktorov, ktoré sú pre neho dôležité. Pri samotnom výskume a pozorovaní významu lokalizačných faktorov sme použili dotazník, ktorý následne vyplnili poľnohospodárske podniky. Podniky v dotazníku hodnotili faktory, ktoré boli rozdelené do viacerých kategórií. Cieľom dotazníkového prieskumu bola analýza faktorov, ktoré sú dôležité pre lokalizáciu poľnohospodárskych subjektov. Úlohou podnikov bolo priradiť k jednotlivým faktorom bodové hodnotenie. Po vyhodnotení dotazníkového prieskumu sme zistili, ktoré lokalizačné faktory považujú podniky za mimoriadne významné a ktorým podniky nepripisujú žiaden význam. Z prieskumu vyplýva, že spoločné lokalizačné faktory, ktoré majú mimoriadny vplyv na alokáciu vybraných poľnohospodárskych podnikov sú kvalita pôdy, využitie pôdy na poľnohospodárske účely, klimatické podmienky, možnosť využitia vlastných priestorov na podnikanie, legislatívne nástroje podpory rozvoja regiónu a finančná podpora regiónu.
Kľúčové slová:podnik, poľnohospodárstvo, lokalizačné faktory

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene