Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identification number: 1223
University e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Public Administration (FESRD)
Chief official - Department of Public Administration (FESRD)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The implementation of the Leader approach in the micro-region CEDRON
Written by (author): Ing. Natália Dubeňová
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor: Ing. Maroš Valach, PhD.
Opponent:Ing. Barbora Babjaková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Implementácia prístupu LEADER v mikroregióne CEDRON
Summary:Práca sa zaoberá implementáciou prístupu Leader vo vybranom mikroregióne. Teoretická časť práce definuje pojmy ako vidiek, regionálny rozvoj a iniciatívu Leader. Vybrané informácie o iniciatíve Leader zahŕňajú jej históriu, sedem kľúčových znakov a realizáciu prístupu. Cieľom práce je zhodnotenie implementácie a následného rozvoja vidieka v mikroregióne CEDRON. Práca obsahuje aj stručnú charakteristiku územia mikroregiónu a hodnotenie partnerstva. V ďalšej časti práce hodnotíme Integrovanú stratégiu miestneho rozvoja, a to SWOT analýzu, problémovú analýzu a finančný plán. V závere sa práca zaoberá analýzou úspešných projektov na území mikroregiónu, ktoré MAS vybrala a zrealizovala v rokoch 2009 -- 2011 s podporou dotácií Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Key words:vidiek, prístup Leader, MAS CEDRON, realizované projekty

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited