Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikačné číslo: 1223
Univerzitný e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci pracoviska - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Zamestnanosť ako determinant rozvoja okresu Nové Zámky
Autor: Ing. Lucia Šindlerová
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Oponent:Ing. Barbora Babjaková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zamestnanosť ako determinant rozvoja okresu Nové Zámky
Abstrakt:Práca zdôrazňuje vplyv zamestnanosti ako determinant rozvoja v okrese Nové Zámky. Demografia, lokalita a celková ekonomická sila obyvateľstva sú ďalšie sekundárne vplyvy, ktoré vo významnej miere ovplyvňujú rozvoj daného regiónu. V sledovanom okrese Nové Zámky je z demografického hľadiska dôležitá veková štruktúra obyvateľstva, meraná podľa indexu starnutia obyvateľstva a priemerného veku obyvateľstva. Z uvedeného vyplýva že v okrese Nové Zámky je prestarnuté obyvateľstvo. Dôvodom starnutia obyvateľstva a vysokého veku je nízka natalita (počet živonarodených osôb). Dôsledkom toho je nízky prirodzený prírastok obyvateľstva a starnutie populácie sledovaného okresu. V posledných rokoch (2011 -- 2012) dosiahol prirodzený prírastok (úbytok) záporné hodnoty. Dôvodom je vysoká mortalita obyvateľstva súvisiaca zo zhoršovaním zdravotného stavu. S tým súvisia aj hodnoty mechanického prírastku obyvateľstva (počet prisťahovaných osôb), ktorý dokazuje z roka na rok čoraz nižšie hodnoty, najmä v dôsledku urbanizácie. Celkový počet obyvateľstva okresu dosahuje záporné hodnoty a počet obyvateľov každým rokom klesá. Lokalita regiónu je rovnako významným faktorom, priaznivá najmä pre poľnohospodárstvo, pretože väčšina územia leží v Podunajskej nížine a až 70% tvorí pôda slúžiaca na poľnohospodárske účely. Naproti tomu je odvetvie z najvyšším počtom zamestnancov priemysel a stavebníctvo.
Kľúčové slová:zamestnanosť, nezamestnanosť, okres Nové Zámky

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene