Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikačné číslo: 1223
Univerzitný e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci pracoviska - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Inovácie v samospráve miest Šurany a Nové Zámky
Autor: Ing. Andrea Hucovciová
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Oponent:Ing. Michal Cifranič, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Inovácie v samospráve miest Šurany a Nové Zámky
Abstrakt:Inovácie sú v súčasnosti dôležitou súčasťou každej samosprávy. Inovačná činnosť jednotlivých samospráv je základným krokom k úspešnosti a to z pohľadu zvýšenia kvality života občanov a k uspokojeniu ich neustále rastúcich nárokov, či z pohľadu efektívnosti pracovného procesu a efektívneho hospodárenia s verejnými zdrojmi. Práve preto je dôležité implementovať inovatívne nástroje a inovácie pre zvýšenie efektivity, výkonnosti a kvality služieb poskytovaných miestnou samosprávou. Objektom skúmania boli inovačné aktivity samosprávy miest Šurany a Nové Zámky. Diplomová práca sa rozdeľuje na dve základné časti, v prvej časti je interpretovaný súčasný stav riešenej problematiky, na základe vedeckej a odbornej literatúry. Pozornosť bola venovaná definovaniu pojmu inovácia, klasifikácia inovácii, inovačný proces, inovačný potenciál a inovácie v samospráve z pohľadu rôznych autorov. Vo výsledkovej časti práce interpretujeme základné údaje o meste, inovačné aktivity samosprávy miest Šurany a Nové Zámky a návrhy a odporúčania pre zlepšenie inovácií v samosprávach. Zámerom diplomovej práce je popísanie inovačných aktivít vo vybraných mestách prostredníctvom prípadových štúdií a následné vyhodnotenie a identifikovanie problémov vznikajúcich pri implementácii inovácií. Diplomová práca prispieva k riešeniam, ktoré by mohli zlepšiť aktuálnu situáciu v samosprávach vybraných miest.
Kľúčové slová:inovácie, samospráva, efektivita, inovačné aktivity

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene