Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikačné číslo: 1223
Univerzitný e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci pracoviska - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Systém zabezpečovania miestnych verejných služieb v meste Považská Bystrica
Autor: Ing. Samuel Bojkovský
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Oponent:Ing. Martin Mariš, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Systém zabezpečovania miestnych verejných služieb v meste Považská Bystrica
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá problematikou systémov zabezpečovania verejných služieb na miestnej úrovni. Vychádza z teoretických poznatkov z dostupnej literatúry, opiera sa o legislatívu v oblasti verejných služieb. Cieľom práce bolo zhodnotiť systém zabezpečovania miestnych verejných služieb v Považskej Bystrici, analyzovať spôsoby zabezpečenia vybraných verejných služieb v Považskej Bystrici v období rokov 2011 až 2015. Objasňuje základnú terminológiu súvisiacu so systémom verejných služieb: služba, verejná služba, miestna verejná služba. Charakterizuje interné a externé formy zabezpečovania verejných služieb, dotýka sa otázky hodnotenia a merania kvality poskytovaných služieb prostredníctvom metódy benchmarkingu a Modelu CAF. Analyzuje základné verejné služby v meste Považská Bystrica: údržbu verejnej zelene, údržbu verejného osvetlenia, údržbu pozemných komunikácií, údržbu miestnych cintorínov a zber, nakladanie a vývoz komunálneho odpadu. Uvádza formy zabezpečenia vybraných verejných služieb a sleduje ich kvantitatívne ukazovatele v období piatich rokov. Zisťuje náklady na údržbu mesta v období piatich rokov, popisuje priebeh údržby počas roka, zisťuje podiel výdavkov na údržbu mesta z celkového mestského rozpočtu. Identifikuje problémy a nedostatky systému verejných služieb. Z výsledkov prieskumu vyplýva, že väčšinu sledovaných miestnych verejných služieb zabezpečuje externý dodávateľ, ktorý sa v posledných rokoch nemenil. Prieskum tiež ukázal, že mesto má minimálne zabezpečenú kontrolu kvality zabezpečovaných verejných služieb.
Kľúčové slová:verejné služby, miestne verejné služby, zabezpečovanie verejných služieb, údržba

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene