Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikačné číslo: 1223
Univerzitný e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci pracoviska - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Spolupráca samosprávy a mimovládnych organizácií v meste Žilina
Autor: Ing. Katarína Kaliská
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Oponent:doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Spolupráca samosprávy a mimovládnych organizácií v meste Žilina
Abstrakt:V bakalárskej práci sme sa zaoberali spoluprácou mimovládnych organizácií so samosprávou mesta Žilina. V prvej časti práce sú zadefinované pojmy verejná správa, samospráva, mimovládna organizácia a medzisektorová spolupráca od slovenských, ale aj zahraničných autorov. V druhej časti práce sme si vytýčili hlavný cieľ, a to hodnotenie spolupráce mesta Žilina s mimovládnymi organizáciami a tiež parciálne ciele. V metodike práce sú popísané postupy a metódy zberu informácií. Vo výsledkovej časti práce je zhrnutý výstup z dotazníkového prieskumu mimovládnych organizácií a štruktúrovaného rozhovoru s vedúcou odboru kultúry, športu, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja.
Kľúčové slová:mimovládna organizácia, samospráva, verejná správa, spolupráca, Žilina

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene