Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikačné číslo: 1223
Univerzitný e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci pracoviska - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vzdelávanie zamestnancov miestnej samosprávy v mestách Detva a Hriňová
Autor: Bc. Simona Sujová
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Oponent:Ing. Ľubica Majstríková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vzdelávanie zamestnancov miestnej samosprávy v mestách Detva a Hriňová
Abstrakt:V súčasnosti sa požiadavky na dostatok vedomostí a zručností zamestnancov stále zvyšujú a neustále sa menia. Aby mohli zamestnanci samosprávy čo najlepšie vykonávať prácu vo verejnom záujme, je potrebné zabezpečiť im dostatok vzdelávacích aktivít na rozšírenie nadobudnutých vedomostí. Témou bakalárskej práce je analýza vzdelávania zamestnancov samosprávy mesta Detva a mesta Hriňová. Cieľom záverečnej práce je zhodnotenie poskytovaného vzdelávania zamestnancom mestského úradu v skúmaných samosprávach. Práca pozostáva zo štyroch častí. V prvej časti sú obsiahnuté teoretické poznatky o verejnej správe a vzdelávaní zamestnancov, vyjadrené názormi domácich aj zahraničných autorov. Hlavnými a vedľajšími cieľmi sa zaoberá druhá časť práce. V tretej časti je obsiahnutá metodika práce, v ktorej sú vysvetlené postupy získavania a následného spracovania údajov. posledná, praktická časť práce je venovaná analýze vzdelávania zamestnancov vybraných samospráv. V tejto časti je obsiahnutá charakteristika miest Detva a Hriňová, organizačná štruktúra príslušných mestských úradov a následne vyhodnotenie dotazníkového prieskumu. V závere práce sú uvedené zistenia a návrhy na zlepšenie vzdelávacích aktivít vo vybraných samosprávach.
Kľúčové slová:verejná správa, samospráva, vzdelávanie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene