Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikačné číslo: 1223
Univerzitný e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci pracoviska - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vzdelávanie zamestnancov miestnej samosprávy v okrese Trenčín
Autor: Bc. Martina Valachová
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Oponent:doc. Ing. Mgr. Ondrej Beňuš, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vzdelávanie zamestnancov miestnej samosprávy v okrese Trenčín
Abstrakt:Bakalárska práca sa zaoberá problematikou vzdelávania miestnej samosprávy v okrese Trenčín. Práca je členená na štyri kapitoly. Prvá kapitola je zameraná na súčasný prehľad vzdelávania miestnej samosprávy, charakteristiku pojmov, význam vzdelávania a možnosti financovania z pohľadu viacerých autorov. Základom druhej kapitoly je cieľ bakalárskej práce. V tretej kapitole je stanovená metodika práce a v poslednej štvrtej kapitole, t.j. praktickej časti, analyzujeme vzdelávanie zamestnancov miestnej samosprávy v okrese Trenčín. Hlavným cieľom bakalárskej práce je zhodnotenie súčasného stavu vzdelávania zamestnancov a identifikovanie kritických miest v tejto oblasti. Analýzu sme realizovali formou elektronického dotazníka, ktorý sme rozposlali všetkým 34. obciam a 3. mestám v Trenčianskom okrese. Na základe vyplnených dotazníkov, ktorých bolo 23 sme vypracovali vyhodnotenie analýzy, interpretovali výsledky a uskutočnili identifikáciu kritických miest. Po identifikácii kritických miest sme uviedli návrhy na ich odstránenie.
Kľúčové slová:koncept učiaca sa samospráva, vzdelávanie, samospráva, miestna samospráva

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene