Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikační číslo: 1223
Univerzitní e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedoucí pracoviště - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Projekty     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Vzdelávanie zamestnancov miestnej samosprávy v okrese Trenčín
Autor: Bc. Martina Valachová
Pracoviště: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedoucí práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Oponent:doc. Ing. Mgr. Ondrej Beňuš, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vzdelávanie zamestnancov miestnej samosprávy v okrese Trenčín
Abstrakt:Bakalárska práca sa zaoberá problematikou vzdelávania miestnej samosprávy v okrese Trenčín. Práca je členená na štyri kapitoly. Prvá kapitola je zameraná na súčasný prehľad vzdelávania miestnej samosprávy, charakteristiku pojmov, význam vzdelávania a možnosti financovania z pohľadu viacerých autorov. Základom druhej kapitoly je cieľ bakalárskej práce. V tretej kapitole je stanovená metodika práce a v poslednej štvrtej kapitole, t.j. praktickej časti, analyzujeme vzdelávanie zamestnancov miestnej samosprávy v okrese Trenčín. Hlavným cieľom bakalárskej práce je zhodnotenie súčasného stavu vzdelávania zamestnancov a identifikovanie kritických miest v tejto oblasti. Analýzu sme realizovali formou elektronického dotazníka, ktorý sme rozposlali všetkým 34. obciam a 3. mestám v Trenčianskom okrese. Na základe vyplnených dotazníkov, ktorých bolo 23 sme vypracovali vyhodnotenie analýzy, interpretovali výsledky a uskutočnili identifikáciu kritických miest. Po identifikácii kritických miest sme uviedli návrhy na ich odstránenie.
Klíčová slova:koncept učiaca sa samospráva, vzdelávanie, samospráva, miestna samospráva

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně