Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikační číslo: 1223
Univerzitní e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedoucí pracoviště - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Projekty     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Spolupráca samosprávy a mimovládnych organizácií v meste Nitra
Autor: Ing. Kristína Dugová
Pracoviště: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedoucí práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Oponent:doc. Ing. Jana Jarábková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Spolupráca samosprávy a mimovládnych organizácií v meste Nitra
Abstrakt:Cieľom práce bolo analyzovať súčasnú spoluprácu medzi samosprávou mesta Nitra a mimovládnymi organizáciami, ktoré v meste pôsobia. Bakalárska práca je rozdelená do systematických častí. Prvá časť práce sa zaoberá úvodom do problematiky a to zadefinovaním pojmov verejná správa, samospráva, mimovládna organizácia a spolupráca od slovenských aj zahraničných autorov a vysvetlenie pojmov. V tejto časti sú opísané jednotlivé formy mimovládnych organizácii, ktoré v podmienkach Slovenskej republiky pôsobia. V druhej časti práce je vytýčený hlavný cieľ a tiež čiastkové ciele, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie hlavného cieľa. V tretej časti bakalárskej práce bola popísaná metodika práce, postupy a metódy zberu informácií. Vo štvrtej časti je analyzovaný súčasný stav samosprávy a mimovládnych organizácií v meste Nitra. Na základe zistení z analýz boli zhrnuté nedostatky spolupráce samosprávy a mimovládnych organizácií. V závere tejto časti sú návrhy na riešenie zistených nedostatkov v spolupráce medzi samosprávou a mimovládnymi organizáciami.
Klíčová slova:samospráva, mimovládne organizácie, spolupráca, mesto Nitra

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně