Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikačné číslo: 1223
Univerzitný e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci pracoviska - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Spolupráca samosprávy a mimovládnych organizácií v meste Nitra
Autor: Ing. Kristína Dugová
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Oponent:doc. Ing. Jana Jarábková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Spolupráca samosprávy a mimovládnych organizácií v meste Nitra
Abstrakt:Cieľom práce bolo analyzovať súčasnú spoluprácu medzi samosprávou mesta Nitra a mimovládnymi organizáciami, ktoré v meste pôsobia. Bakalárska práca je rozdelená do systematických častí. Prvá časť práce sa zaoberá úvodom do problematiky a to zadefinovaním pojmov verejná správa, samospráva, mimovládna organizácia a spolupráca od slovenských aj zahraničných autorov a vysvetlenie pojmov. V tejto časti sú opísané jednotlivé formy mimovládnych organizácii, ktoré v podmienkach Slovenskej republiky pôsobia. V druhej časti práce je vytýčený hlavný cieľ a tiež čiastkové ciele, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie hlavného cieľa. V tretej časti bakalárskej práce bola popísaná metodika práce, postupy a metódy zberu informácií. Vo štvrtej časti je analyzovaný súčasný stav samosprávy a mimovládnych organizácií v meste Nitra. Na základe zistení z analýz boli zhrnuté nedostatky spolupráce samosprávy a mimovládnych organizácií. V závere tejto časti sú návrhy na riešenie zistených nedostatkov v spolupráce medzi samosprávou a mimovládnymi organizáciami.
Kľúčové slová:samospráva, mimovládne organizácie, spolupráca, mesto Nitra

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene