Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identification number: 1223
University e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Public Administration (FESRD)
Chief official - Department of Public Administration (FESRD)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Financing of Development Projects in the Municipality Veľké Zálužie
Written by (author): Bc. Rastislav Hruška
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor: Ing. Maroš Valach, PhD.
Opponent:Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Financovanie rozvojových projektov v obci Veľké Zálužie
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá financovaním rozvojových projektov v obci Veľké Zálužie, ktoré sa realizovali v rozmedzí rokov 2012 – 2017. V prvej časti práce definujeme základné pojmy spojené s verejnou správou a jej podsystémom, miestnou samosprávou, rozpočtom obce a jeho zložkami. Ďalej popisujeme rozvojové projekty a možnosti ich financovania. Na financovanie rozvojových projektov môže obec použiť svoje vlastné zdroje alebo získať finančné prostriedky z cudzích zdrojov alebo z iných foriem financovania. V praktickej časti je charakterizovaná obec Veľké Zálužie, podrobne sú analyzované príjmy a výdavky bežného a kapitálového rozpočtu a finančné operácie za roky 2012 – 2016. Cieľom tejto práce je objektívne zhodnotiť zrealizované projekty v obci Veľké Zálužie a zdroje ich financovania. Výsledkom práce je sumár realizovaných rozvojových projektov, a zobrazenie pomeru vlastných a cudzích zdrojov financovania.
Key words:Obec, Financovanie samosprávy, Rozvojový projekt, Financovanie rozvojových projektov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited