Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikačné číslo: 1223
Univerzitný e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci pracoviska - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Financovanie rozvojových projektov v obci Veľké Zálužie
Autor: Bc. Rastislav Hruška
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Oponent:Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Financovanie rozvojových projektov v obci Veľké Zálužie
Abstrakt:Bakalárska práca sa zaoberá financovaním rozvojových projektov v obci Veľké Zálužie, ktoré sa realizovali v rozmedzí rokov 2012 – 2017. V prvej časti práce definujeme základné pojmy spojené s verejnou správou a jej podsystémom, miestnou samosprávou, rozpočtom obce a jeho zložkami. Ďalej popisujeme rozvojové projekty a možnosti ich financovania. Na financovanie rozvojových projektov môže obec použiť svoje vlastné zdroje alebo získať finančné prostriedky z cudzích zdrojov alebo z iných foriem financovania. V praktickej časti je charakterizovaná obec Veľké Zálužie, podrobne sú analyzované príjmy a výdavky bežného a kapitálového rozpočtu a finančné operácie za roky 2012 – 2016. Cieľom tejto práce je objektívne zhodnotiť zrealizované projekty v obci Veľké Zálužie a zdroje ich financovania. Výsledkom práce je sumár realizovaných rozvojových projektov, a zobrazenie pomeru vlastných a cudzích zdrojov financovania.
Kľúčové slová:Obec, Financovanie samosprávy, Rozvojový projekt, Financovanie rozvojových projektov

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene