Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikačné číslo: 1223
Univerzitný e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci pracoviska - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vzdelávanie zamestnancov miestnej samosprávy v mestách Partizánske a Bánovce nad Bebravou
Autor: Bc. Jozef Hurta
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Oponent:Ing. Katarína Melichová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vzdelávanie zamestnancov miestnej samosprávy v mestách Partizánske a Bánovce nad Bebravou
Abstrakt:Bakalárska práca sa zaoberá zhodnotením vzdelávacích aktivít zamestnancov na mestskom úrade v Partizánskom a na mestskom úrade v Bánovciach nad Bebravou. Obsahovo je práca rozdelená na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti sme sa venovali miestnej samospráve a vzdelávaniu zamestnancov. Sú v nej zhromaždené aktuálne poznatky od viacerých domácich i zahraničných autorov. V praktickej časti sme pomocou dotazníkového prieskumu zhodnotili vzdelávací systém zamestnancov na mestských úradoch v Partizánskom a v Bánovciach nad Bebravou. Za účelom dosiahnutia komplexného zhodnotenia vzdelávacích aktivít zamestnancov sme uskutočnili riadené rozhovory s prednostkami mestských úradov. Vďaka získaným údajom zisťujeme, že vzdelávanie zamestnancov na mestských úradoch v Partizánskom a v Bánovciach nad Bebravou má jednoznačný prínos, ale zároveň stále svoje nedostatky. Návrhy pre zlepšenie systému vzdelávania uvádzame v závere práce v kapitole Identifikácia nedostatkov a návrhy pre zlepšenie systému vzdelávania zamestnancov miestnej samosprávy.
Kľúčové slová:vzdelávacie aktivity, miestna samospráva, mestský úrad, vzdelávanie zamestnancov

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene