Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikačné číslo: 1223
Univerzitný e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci pracoviska - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vzdelávanie zamestnancov miestnej samosprávy v okrese Žarnovica
Autor: Ing. Adela Blahútová
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Oponent:Ing. Michal Cifranič, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vzdelávanie zamestnancov miestnej samosprávy v okrese Žarnovica
Abstrakt:Problematika, ktorou sa zaoberá bakalárska práca, je systém vzdelávania zamestnancov miestnej samosprávy v okrese Žarnovica. Práca sa skladá z dvoch častí. Prvá časť je venovaná teórii. Táto časť je zameraná na teoretické vymedzenie potrieb vzdelávania zamestnancov samosprávy a taktiež na definovanie pojmov, ktoré súvisia s verejnou správou, jej podstatou, samosprávou ako súčasťou verejnej správy, obcou a jej kompetenciami, vzdelávaním zamestnancov a procesom celoživotného vzdelávania z pohľadu rôznych domácich aj zahraničných autorov. Druhá časť práce je praktická a je založená na dotazníkovom prieskume, ktorý bol realizovaný v obciach žarnovického okresu. Hlavným cieľom bakalárskej práce bolo zhodnotiť stav vzdelávania zamestnancov miestnej samosprávy v okrese Žarnovica. Prostredníctvom elektronického dotazníka sme kontaktovali všetkých 18 obcí v okrese Žarnovica. Na dotazník nám odpovedalo 11 obcí a ich odpovede sme spracovali do tabuľkovej a grafickej podoby a vyhodnotili výsledky elektronického dotazníka. Výsledkami dotazníkového výskumu sme sa dozvedeli poznatky o oblastiach vzdelávania zamestnancov samosprávy, ich záujem o budúce vzdelávanie, zdroje financovania vzdelávania zamestnancov a celkovú spokojnosť so systémom vzdelávania zamestnancov v samospráve.
Kľúčové slová:samospráva, obec, vzdelávanie zamestnancov, verejná správa

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene