Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identification number: 1223
University e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Public Administration (FESRD)
Chief official - Department of Public Administration (FESRD)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Cooperation of self-government and nongovernmental organizations in municipality Šúrovce
Written by (author): Bc. Veronika Lisická
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor: Ing. Maroš Valach, PhD.
Opponent:Ing. Ľubica Majstríková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Spolupráca samosprávy a mimovládnych organizácií v obci Šúrovce
Summary:Cieľom bakalárskej práce bolo zameranie sa na zhodnotenie spolupráce mimovládnych organizácií s obcou Šúrovce. Úroveň spolupráce bola hodnotená z viacerých strán ako zo strany vedenia obce tak zo strany združení a strany občanov obce. V teoretickej časti sme sa zamerali na aktuálne informácie o skúmanej problematike, konkrétne sme riešili problematiku obce, samosprávy, mimovládnych organizácií, medzi ktoré patria najmä občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a neinvestičné fondy. V analytickej časti sme uviedli základné informácie o obci Šúrovce a informácie o občianskych združeniach, ktoré pôsobia v obci. V tejto časti boli zhodnotené problémy a nedostatky spolupráce medzi obcou a združeniami a boli navrhnuté riešenia nedostatkov a problémov spolupráce medzi obcou a občianskymi združeniami.
Key words:obec, občianske združenia, spolupráca, mimovládne organizácie, samospráva

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited