Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikačné číslo: 1223
Univerzitný e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci pracoviska - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Spolupráca samosprávy a mimovládnych organizácií v obci Šúrovce
Autor: Bc. Veronika Lisická
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Oponent:Ing. Ľubica Majstríková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Spolupráca samosprávy a mimovládnych organizácií v obci Šúrovce
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce bolo zameranie sa na zhodnotenie spolupráce mimovládnych organizácií s obcou Šúrovce. Úroveň spolupráce bola hodnotená z viacerých strán ako zo strany vedenia obce tak zo strany združení a strany občanov obce. V teoretickej časti sme sa zamerali na aktuálne informácie o skúmanej problematike, konkrétne sme riešili problematiku obce, samosprávy, mimovládnych organizácií, medzi ktoré patria najmä občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a neinvestičné fondy. V analytickej časti sme uviedli základné informácie o obci Šúrovce a informácie o občianskych združeniach, ktoré pôsobia v obci. V tejto časti boli zhodnotené problémy a nedostatky spolupráce medzi obcou a združeniami a boli navrhnuté riešenia nedostatkov a problémov spolupráce medzi obcou a občianskymi združeniami.
Kľúčové slová:obec, občianske združenia, spolupráca, mimovládne organizácie, samospráva

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene