Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikační číslo: 1223
Univerzitní e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedoucí pracoviště - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Projekty     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Financovanie rozvojových projektov v obci Jarok
Autor: Bc. Martina Verešová
Pracoviště: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedoucí práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Oponent:doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Financovanie rozvojových projektov v obci Jarok
Abstrakt:Bakalárska práca je zameraná na financovanie rozvojových projektov, ktoré sa realizovali v obci Jarok počas sledovaného obdobia. Prvá časť práce vysvetľuje základné pojmy, ktoré sú spojené s miestnou samosprávou v systéme verejnej správy, orgány obce, rozpočet obce a jeho členenie. Ďalej teoreticky definuje možnosti financovania rozvojových projektov obcí. Zdroje financovania môže obec získať z vlastných zdrojov, cudzích zdrojov a iných foriem financovania. Od vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie môžu obce čerpať finančné zdroje z fondov Európskej únie, prostredníctvom ktorých uskutočňujú rozvojové projekty. Súčasťou praktickej časti je bližšia charakteristika obce Jarok, analýza vývoja príjmov a výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu obce a finančných operácií za roky 2010 - 2014. Cieľom práce je zhodnotenie realizovaných projektov v obci Jarok a zdrojov ich financovania. Výsledkom práce je zobrazenie možností financovania rozvojových projektov, na základe ktorých obec využíva predovšetkým externé zdroje.
Klíčová slova:Rozvojové projekty, Financovanie rozvojových projektov, Obec

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně