Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikačné číslo: 1223
Univerzitný e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci pracoviska - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Financovanie rozvojových projektov v obci Jarok
Autor: Bc. Martina Verešová
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Oponent:doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Financovanie rozvojových projektov v obci Jarok
Abstrakt:Bakalárska práca je zameraná na financovanie rozvojových projektov, ktoré sa realizovali v obci Jarok počas sledovaného obdobia. Prvá časť práce vysvetľuje základné pojmy, ktoré sú spojené s miestnou samosprávou v systéme verejnej správy, orgány obce, rozpočet obce a jeho členenie. Ďalej teoreticky definuje možnosti financovania rozvojových projektov obcí. Zdroje financovania môže obec získať z vlastných zdrojov, cudzích zdrojov a iných foriem financovania. Od vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie môžu obce čerpať finančné zdroje z fondov Európskej únie, prostredníctvom ktorých uskutočňujú rozvojové projekty. Súčasťou praktickej časti je bližšia charakteristika obce Jarok, analýza vývoja príjmov a výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu obce a finančných operácií za roky 2010 - 2014. Cieľom práce je zhodnotenie realizovaných projektov v obci Jarok a zdrojov ich financovania. Výsledkom práce je zobrazenie možností financovania rozvojových projektov, na základe ktorých obec využíva predovšetkým externé zdroje.
Kľúčové slová:Rozvojové projekty, Financovanie rozvojových projektov, Obec

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene