Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikačné číslo: 1223
Univerzitný e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci pracoviska - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Financovanie rozvojových projektov v obci Nitrianska Blatnica
Autor: Bc. Martina Grznárová
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Oponent:Ing. Michal Cifranič, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Financovanie rozvojových projektov v obci Nitrianska Blatnica
Abstrakt:Bakalárka práca sa zaoberá problematikou financovania rozvojových projektov realizovaných za časové obdobie rokov 2010 - 2017 v obci Nitrianska Blatnica. Prvá časť práce je zameraná na vysvetlenie základných pojmov týkajúcich sa miestnej samosprávy a jej postaveniu v systéme verejnej správy, foriem financovania úloh obcí. Následne teoreticky definuje pojmy súvisiace s rozvojovými projektmi spolu s formami ich financovania. Obec na financovanie rozvojových projektov môže využiť vlastné zdroje z obecného rozpočtu, cudzie zdroje vo forme dotácií zo štátneho rozpočtu alebo štátnych fondov, účelové dotácie z rozpočtu VÚC, alebo inej obce a taktiež iné spôsoby financovania napr. prostriedky z Európskej únie. Okrem vlastných a cudzích zdrojov financovania, obec využíva aj iné spôsoby financovania. Praktická časť práce bližšie charakterizuje obec Nitrianska Blatnica a venuje sa zhodnoteniu hospodárenia obce za roky 2013 – 2017. Cieľom bakalárskej práce je zhodnotenie rozvojových projektov, ktoré boli realizované v obci Nitrianska Blatnica a taktiež zhodnotenie zdrojov ich financovania. Výsledkom práce je zistenie, že obec na financovanie rozvojových projektov využíva cudzie zdroje, predovšetkým dotácie zo štátneho rozpočtu, štátnych fondov a eurofondov.
Kľúčové slová:Financovanie rozvojových projektov, Miestna samospráva, Rozvojové projekty

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene