Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikačné číslo: 1223
Univerzitný e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci pracoviska - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Spolupráca samosprávy a mimovládnych organizácií v meste Košice
Autor: Ing. Petronela Tkáčová
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Oponent:JUDr. Jana Ďurkovičová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Spolupráca samosprávy a mimovládnych organizácií v meste Košice
Abstrakt:Bakalárska práca sa zaoberá spoluprácou medzi mestom Košice a mimovládnymi organizáciami. Cieľom práce bolo analyzovať túto spoluprácu, jej výhody a nevýhody. Bakalárska práca je rozdelená do štyroch kapitol. Prvá kapitola sa zameriava na teoretické vymedzenie samosprávy, jej funkcii, popisuje mimovládne organizácie, tretí sektor. Druhá kapitola vymedzuje cieľ práce. V tretej kapitole je opísaná metodika práce ako aj metódy skúmania, ktoré boli pouţité pri písaní bakalárskej práce. Posledná kapitola práce je zameraná na analýzu spolupráce mesta Košice s rôznymi mimovládnymi organizáciami. V tejto časti práce sú zhrnuté výsledky dotazníkového prieskumu ako aj štruktúrovaného rozhovoru.
Kľúčové slová:Spolupráca, Košice, Mimovládne organizácie, Samospráva

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene