Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikačné číslo: 1223
Univerzitný e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci pracoviska - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Marketingová stratégia obce Veľké Zálužie
Autor: Ing. Kristína Bédiová
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Oponent:Ing. Ivana Gecíková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Marketingová stratégia obce Veľké Zálužie
Abstrakt:Hlavným cieľom diplomovej práce je vypracovanie návrhu marketingovej stratégie pre obec Veľké Zálužie, ktorá môže prispieť k rozvoju obce a zvýšeniu kvality života obyvateľov na jej území. Za účelom dosiahnutia hlavného cieľa sme stanovili čiastkové ciele: spracovanie situačnej analýzy obce Veľké Zálužie so zameraním sa na hospodársku, sociálnu a environmentálnu oblasť, zhodnotenie imidžu obce prostredníctvom potenciálnych návštevníkov a obyvateľov obce, zhodnotenie silných a slabých stránok obce, jej ohrození a príležitostí v jednotlivých oblastiach rozvoja, identifikovanie súčasných problémov, spracovanie vízie obce, identifikácia hlavných cieľov ich aktivít a výsledkov a navrhnutie marketingovej stratégie. Informácie obsiahnuté v teoretickej časti práce sme čerpali z domácich a zahraničných literárnych zdrojov. V praktickej časti práce sme získavali informácie z Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, od predstaviteľov obce a pracovníkov obecného úradu. Pre zistenie spokojnosti návštevníkov a obyvateľov obce sme zostavili dva dotazníky (pre potenciálnych návštevníkov obce a pre obyvateľov žijúcich na území obce). V návrhu marketingovej stratégie sme spracovali projekt obecnej knižnice, ktorej hlavným poslaním je poskytovať služby s cieľom uspokojovať potreby zákazníkov. Výsledkom je balík služieb určený pre návštevníka. Knižnica bude ponúkať výpožičné služby a klasické služby (výroba kópií, tlač, skenovanie dokumentov, viazanie diplomových a iných kvalifikačných prác). Budú sa tu vykonávať rôzne, zábavné, náučné, kultúrno-spoločenské, vzdelávacie a oddychové aktivity pre deti, mládež, dospelých a seniorov. Cieľová skupina návštevníkov je veľmi široká. Zákazníci knižnice pri registrácii obdržia čipový preukaz, ktorý slúži na dobíjanie kreditu, ktorý môžu využiť na zaplatenie služieb a občerstvenia. Knižnica môže ťažiť z dobrej dostupnosti. Výhodou je kvalita ciest spájajúca obec s okolitými obcami, mestami a pravidelné autobusové spojenie. Nevýhodou je nedostatok parkovacích miest v obci. Vhodné je pri propagácii knižnice uplatniť komunikačný nástroj public relations ktorý by zlepšil vzťah, tok a kvalitu informácií medzi knižnicou a zákazníkmi. Odporúčame vytvoriť webovú stránku knižnice, kde by sa pravidelne zverejňovala jej činnosť.
Kľúčové slová:marketing, regionálny marketing, strategické plánovanie, marketingová stratégia, obec Veľké Zálužie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene