Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikačné číslo: 1223
Univerzitný e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci pracoviska - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Možnosti rozvoja ekonomickej základne mesta Nitra
Autor: Ing. Katarína Štefeková
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Oponent:Ing. Michal Cifranič, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Možnosti rozvoja ekonomickej základne mesta Nitra
Abstrakt:Rozvíjanie ekonomickej základne je v súčasnosti výsadou každého mesta. Tvoria ju podnikateľské subjekty, ktoré napomáhajú napredovaniu ekonomiky mesta a pomáhajú rozvíjať ekonomický potenciál. Podpora miestnych podnikateľských subjektov miestnou samosprávou je potrebná a nevyhnutná pre ďalší plynulý rozvoj mesta a zvyšovanie jeho životnej úrovne. Účelom práce bolo zhodnotiť ekonomickú základňu vybraného mesta a tiež prácu mestskej samosprávy pri vytváraní lepších podmienok malým a stredným podnikateľom. Práca je rozdelená do troch hlavných častí a tematických okruhov. Prvá časť je zameraná na teoretické východiská z hľadiska rozvoju ekonomickej základne a charakteristiky hlavných rozvojových faktorov v meste. Druhá časť sa sústreďuje na určenie cieľov a používanie základných metód práce na dosiahnutie určitých výsledkov. V tretej časti sú zhrnuté zistené nedostatky a navrhnuté odporúčania na ich odstránenie. Najzávažnejším nedostatkom rozvoja ekonomickej základne mesta je nedostatok informácií o možnostiach podnikania v meste. Miestna samospráva nekladie vyšší dôraz na potrebu podpory malých a stredných podnikateľských subjektov, sústreďuje sa na podporu veľkých podnikateľov, ktorý prinášajú do mesta väčší prílev investícií. Zo zistených nedostatkov boli sformulované výsledky a odporúčania pre väčšiu podporu malých a stredných podnikateľov pôsobiacich v meste a minimalizáciu problémov a prekážok súvisiacich s podnikaním v meste Nitra.
Kľúčové slová:ekonomický rozvoj, ekonomická základňa, samospráva

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene