Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikačné číslo: 1223
Univerzitný e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci pracoviska - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Systém zabezpečovania miestnych verejných služieb v obciach Golianovo a Jelšovce
Autor: Ing. Zuzana Lovásová
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Oponent:Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Systém zabezpečovania miestnych verejných služieb v obciach Golianovo a Jelšovce
Abstrakt: V každodennom živote obyvateľov majú verejné služby veľký význam. Prostredníctvom nich je náš život ovplyvňovaný a ich efektívne zabezpečovanie je dôležitým predpokladom, ktorý vedie k našej celkovej spokojnosti. Hlavným cieľom predkladanej diplomovej práce je zhodnotiť zabezpečovanie miestnych verejných služieb a ich financovanie v obciach Golianovo a Jelšovce. Diplomová práca je zameraná na analýzu miestnych verejných služieb, ktorými sú obnova a údržba zelene, obnova a údržba miestnych komunikácií, obnova a údržba verejného osvetlenia, údržba miestneho cintorína a zber, nakladanie a zhodnocovanie odpadov. Diplomová práca je rozdelená do dvoch častí. Prvá časť je teoretická a zameriava sa na definovanie základných pojmov ako sú verejná služba, klasifikácia verejných služieb, miestne verejné služby, formy zabezpečovania verejných služieb a medziobecná spolupráca. V druhej časti diplomovej práce sme sa zamerali na všeobecné charakterizovanie vybraných obcí, na zabezpečovanie a financovanie miestnych verejných služieb obcou, a tiež ako sú obyvatelia obcí spokojní so zabezpečovaním jednotlivých verejných služieb pomocou dopytovania. Vybrané verejné služby boli v oboch obciach zabezpečované internou aj externou formou. V prípade interných foriem zabezpečovania išlo o pracovníkov obecného úradu a aktivačných pracovníkov. V prípade externých foriem zabezpečovanie išlo najme o súkromné firmy. Z celkového hľadiska sú obyvatelia oboch obcí spokojní so zabezpečovaním verejných služieb.
Kľúčové slová:verejná služba, klasifikácia verejných služieb, miestna verejná služba

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene