Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikačné číslo: 1223
Univerzitný e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci pracoviska - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Inovácie v samospráve mesta Trenčín
Autor: Ing. Michaela Michalíková
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Oponent:doc. Ing. Jana Jarábková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Inovácie v samospráve mesta Trenčín
Abstrakt:Inovácia je v súčasnosti považovaná za nevyhnutnú podmienku konkurencieschopnosti na všetkých trhoch. V meniacich sa podmienkach na trhu a stále náročnejšími požiadavkami občanov, alebo zákazníkov sú práve inovácie prvkom prispôsobenia sa týmto zmenám. Inovácia je vo všeobecnosti chápaná ako zmena, ktorá sa týka nielen výrobkov, výrobných procesov, ale aj organizácie služieb. Inovácie sa stávajú nositeľom rozvoja len vtedy, ak majú ekonomický efekt. Sú tiež považované za hybný faktor vývoja všetkých organizácií Vďaka ním dochádza k zvyšovaniu efektivity práce, k znižovaniu nákladov či k zlepšeniu kvality poskytovaných služieb alebo výrobkov. Hlavným cieľom predloženej diplomovej práce je zhodnotiť inovačné aktivity v samospráve mesta Trenčín. Diplomová práca obsahuje teoretické vymedzenie základných pojmov ako sú inovácie, klasifikácia inovácií, inovácie v samospráve, inovačnú politiku Európskej únie a Slovenskej republiky. Výsledky práce poukazujú na stav inovačných aktivít mesta Trenčínu a úroveň využívania inovácií v samospráve mesta Trenčín. Z výsledkov práce sme vyvodili závery a odporúčania pre samosprávy.
Kľúčové slová:inovácia, inovačný proces, verejný sektor

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene