Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identification number: 1223
University e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Public Administration (FESRD)
Chief official - Department of Public Administration (FESRD)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Implementation and Funding of Development Projects in the Municipality Podolie
Written by (author): Bc. Zuzana Slivová
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor: Ing. Maroš Valach, PhD.
Opponent:Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Implementácia a financovanie rozvojových projektov v obci Podolie
Summary:Bakalárska práca je zameraná na implementáciu a financovanie rozvojových projektov v obci Podolie. Cieľom práce bolo analyzovať rozvojové projekty počas sledovaného obdobia 2013 – 2018. V teoretickej časti bakalárskej práce bolo potrebné vymedziť základné pojmy ako miestna samospráva, projekt a jeho životný cyklus, financovanie obce a financovanie rozvojových projektov. V praktickej časti sme charakterizovali obec Podolie, hospodárenie obce a realizované rozvojové projekty počas sledovaného obdobia. Zhodnotili sme tieto projekty z hľadiska ich financovania a vybraný rozvojový projekt rozoberieme podľa fáz projektového cyklu. Pomocou riadeného rozhovoru sme zistili pohľad miestnej samosprávy na problematiku rozvojových projektov. V poslednom kroku sme navrhli riešenia na odstránenie zistených problémov.
Key words:projekt, projektový cyklus, financovanie rozvojových projektov, samospráva

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited