Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikačné číslo: 1223
Univerzitný e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci pracoviska - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Implementácia a financovanie rozvojových projektov v obci Podolie
Autor: Bc. Zuzana Slivová
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Oponent:Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Implementácia a financovanie rozvojových projektov v obci Podolie
Abstrakt:Bakalárska práca je zameraná na implementáciu a financovanie rozvojových projektov v obci Podolie. Cieľom práce bolo analyzovať rozvojové projekty počas sledovaného obdobia 2013 – 2018. V teoretickej časti bakalárskej práce bolo potrebné vymedziť základné pojmy ako miestna samospráva, projekt a jeho životný cyklus, financovanie obce a financovanie rozvojových projektov. V praktickej časti sme charakterizovali obec Podolie, hospodárenie obce a realizované rozvojové projekty počas sledovaného obdobia. Zhodnotili sme tieto projekty z hľadiska ich financovania a vybraný rozvojový projekt rozoberieme podľa fáz projektového cyklu. Pomocou riadeného rozhovoru sme zistili pohľad miestnej samosprávy na problematiku rozvojových projektov. V poslednom kroku sme navrhli riešenia na odstránenie zistených problémov.
Kľúčové slová:projekt, projektový cyklus, financovanie rozvojových projektov, samospráva

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene