Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikačné číslo: 1223
Univerzitný e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci pracoviska - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Implementácia a financovanie rozvojových projektov v meste Galanta
Autor: Bc. Nikoleta Danišovičová
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Oponent:Ing. Martin Mariš, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Implementácia a financovanie rozvojových projektov v meste Galanta
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce je zhodnotenie procesu implementácie rozvojových projektov a spôsobov ich financovania vo vybranej miestnej samospráve. V prvej časti bakalárskej práci sú definované pojmy spojené s miestnou samosprávou a jej postavením vo verejnej správe. Ďalej sú identifikované pojmy spájajúce sa s rozvojovými projektami, možnosťami ich financovania. Mestá a obce môžu na financovanie rozvojových projektov používať vlastné, cudzie alebo iné zdroje financovania. V praktickej časti je charakterizované mesto Galanta, a je tu zhodnotené aj hospodárenie mesta v rokoch 2013-2018. Pozornosť je venovaná identifikácii rozvojových projektov, procesu ich implementácie, analýze foriem financovania, ako aj zhodnoteniu výhod a nevýhod jednotlivých foriem financovania. Analýza implementácie projektov vyústi do SWOT analýzy. Výsledkom práce je zhodnotenie, že mesto veľkou mierou využíva na financovanie rozvojových projektov dotácie, nenávratné pôžičky z rôznych fondov a programov Európskej únie. V bakalárskej práci sú ďalej identifikované kľúčové problémy spojené s rozvojovými projektmi a spracované návrhy na zlepšenie.
Kľúčové slová:implementácia, rozvojové projekty, financovanie rozvojových projektov, miestna samospráva

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene