Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identification number: 1223
University e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Public Administration (FESRD)
Chief official - Department of Public Administration (FESRD)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Institutional and Financial Provision of Competencies in the Field of Culture in Municipality of Partizánske
Written by (author): Ing. Barbora Sámelová
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor: Ing. Maroš Valach, PhD.
Opponent:Ing. Marcela Chreneková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Inštitucionálne a finančné zabezpečenie kompetencií v oblasti kultúry v meste Partizánske
Summary:Diplomová práca sa zaoberá zhodnotením inštitucionálneho a finančného zabezpečenia kompetencií v oblasti kultúry v meste Partizánske. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. V prvej časti práce sme sa venovali pojmu samospráva, kultúre ako verejnej službe a taktiež inštitucionálnemu a finančnému zabezpečeniu kultúry samosprávou. Zhromaždili sme v nej aktuálne poznatky od viacerých domácich a zahraničných autorov. V praktickej časti diplomovej práce sme pomocou riadených rozhovorov s riaditeľkou Mestskej umeleckej agentúry v Partizánskom a piatimi predstaviteľmi združení pôsobiacich v oblasti kultúry zhodnotili zabezpečovanie služieb kultúry v meste Partizánske. Vďaka získaným údajom zisťujeme, že spolupráca medzi organizáciami zaoberajúcich sa kultúrou v meste Partizánske je na veľmi dobrej úrovni, ale taktiež sme identifikovali aj problémy a nedostatky ktoré sa týkali najmä nedostatkov finančných prostriedkov na realizáciu väčších kultúrnych projektov. Návrhy pre zlepšenie kultúrneho života v meste Partizánske uvádzame v závere práce v kapitole Identifikácia nedostatkov spolu s návrhmi a odporúčaniami.
Key words:samospráva, kultúra, inštitucionálne a finančné zabezpečenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited