Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikačné číslo: 1223
Univerzitný e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci pracoviska - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Inštitucionálne a finančné zabezpečenie kompetencií v oblasti kultúry v meste Partizánske
Autor: Ing. Barbora Sámelová
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Oponent:Ing. Marcela Chreneková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Inštitucionálne a finančné zabezpečenie kompetencií v oblasti kultúry v meste Partizánske
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá zhodnotením inštitucionálneho a finančného zabezpečenia kompetencií v oblasti kultúry v meste Partizánske. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. V prvej časti práce sme sa venovali pojmu samospráva, kultúre ako verejnej službe a taktiež inštitucionálnemu a finančnému zabezpečeniu kultúry samosprávou. Zhromaždili sme v nej aktuálne poznatky od viacerých domácich a zahraničných autorov. V praktickej časti diplomovej práce sme pomocou riadených rozhovorov s riaditeľkou Mestskej umeleckej agentúry v Partizánskom a piatimi predstaviteľmi združení pôsobiacich v oblasti kultúry zhodnotili zabezpečovanie služieb kultúry v meste Partizánske. Vďaka získaným údajom zisťujeme, že spolupráca medzi organizáciami zaoberajúcich sa kultúrou v meste Partizánske je na veľmi dobrej úrovni, ale taktiež sme identifikovali aj problémy a nedostatky ktoré sa týkali najmä nedostatkov finančných prostriedkov na realizáciu väčších kultúrnych projektov. Návrhy pre zlepšenie kultúrneho života v meste Partizánske uvádzame v závere práce v kapitole Identifikácia nedostatkov spolu s návrhmi a odporúčaniami.
Kľúčové slová:samospráva, kultúra, inštitucionálne a finančné zabezpečenie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene