Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikačné číslo: 1223
Univerzitný e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci pracoviska - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Inovácie v samospráve (mesto Nitra)
Autor: Ing. Jakub Novák
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Oponent:Ing. Marcela Chreneková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Inovácie v samospráve (mesto Nitra)
Abstrakt:Inovácie v súčasnosti aktívne zasahujú do života každého obyvateľa mesta. Sú dôležitou súčasťou samosprávy. Inovačná činnosť samosprávy je základom pre jej úspech, rozvoj a zvýšenie kvality života pre občanov a podnikateľov nachádzajúcich sa na území samosprávy. Keďže sa nároky týchto dvoch subjektov zvyšujú, tak aj samospráva musí vždy promptne reagovať na vyššie nároky a lepšiu efektívnosť. Práve pre vyššie nároky sa musia efektívne implementovať inovácie, inovačné nástroje a procesy, ktoré k tomuto uspokojeniu subjektov pomôžu a uľahčia im život. Objektom skúmania boli inovačné aktivity v meste Nitra. Diplomová práca sa rozdeľuje do dvoch častí. Prvá časť sa venuje pomenovaniu súčasného stavu riešenej problematiky na vedeckom a literárnom základe. Pozornosť v tejto časti bola upriamená na definovanie pojmu inovácia, jej klasifikácia, následne zadefinovanie potenciálu inovácií a na proces inovácie. Nakoniec v tejto časti je zadefinovanie pojmu inovácia vzhľadom na verejný sektor a verejnú správu. Druhá časť sa venuje v prvom rade identifikácii a charakteristike mesta Nitra. Následne je pomocou riadeného rozhovoru zhodnotené inovačné prostredie mesta. Po tejto analýze nasleduje popis a identifikácia inovácií, ktoré v meste boli uvedené do funkčnosti za posledných 7 rokov. Ďalej sa venujeme podrobnejšiemu inovačnému procesu pri zavádzaní dvoch inovácií. Po tomto popise sme identifikovali nedostatky a problémy implementácie inovácií v meste Nitra. V tejto druhej časti sme na záver vymedzili návrhy na zlepšenie implementácii daných inovácií.
Kľúčové slová:inovácie, inovačný proces, samospráva

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene