Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identification number: 1223
University e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Public Administration (FESRD)
Chief official - Department of Public Administration (FESRD)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The Use of Local Self-Government Property for Business
Written by (author): Ing. Veronika Betáková
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor: Ing. Maroš Valach, PhD.
Opponent:Ing. Monika Bumbalová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využívanie majetku miestnych samospráv na podnikanie
Summary:Samosprávy na Slovensku majú možnosť využiť majetok, (ktorý majú vo svojom vlastníctve) na tri účely, nás v práci bude zaujímať hlavne jeden z nich a to konkrétne podnikateľská činnosť. Mestá majú právo realizovať túto činnosť, a to hlavne vo vlastnom mene i na vlastnú zodpovednosť s jasným účelom dosahovania zisku (ďalších financií do rozpočtu mesta). Cieľom práce je zhodnotiť využívanie majetku samospráv na podnikanie prostredníctvom obchodných spoločností. Vybrali sme samosprávy z Nitrianskeho kraja, objektom skúmania boli mestá Vráble a Šurany. Kritérium výberu miest bolo, že majú 100% majetkovú účasť v obchodných spoločnostiach a počet obyvateľov do 10 000. Obidve samosprávy toto meradlo splnili. Na základe toho sme si vymedzili predmet skúmania – majetok mesta a výpočet jeho bonity, rozpočet i mestské spoločnosti. So 100% účasťou mesta mali samosprávy len jednu spoločnosť. Údaje potrebné k práci sme následne získavali zo štruktúrovaných rozhovorov s konateľmi spoločnosti. Informácie nám pomohli zrealizovať komparáciu, identifikovať nedostatky a navrhnúť odporúčania, ktoré môžu napomôcť k zlepšeniu podnikateľskej činnosti.
Key words:mestské obchodné spoločnosti, samospráva, majetok, podnikateľská činnosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited