Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikačné číslo: 1223
Univerzitný e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci pracoviska - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Využívanie majetku miestnych samospráv na podnikanie
Autor: Ing. Veronika Betáková
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Oponent:Ing. Monika Bumbalová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Využívanie majetku miestnych samospráv na podnikanie
Abstrakt:Samosprávy na Slovensku majú možnosť využiť majetok, (ktorý majú vo svojom vlastníctve) na tri účely, nás v práci bude zaujímať hlavne jeden z nich a to konkrétne podnikateľská činnosť. Mestá majú právo realizovať túto činnosť, a to hlavne vo vlastnom mene i na vlastnú zodpovednosť s jasným účelom dosahovania zisku (ďalších financií do rozpočtu mesta). Cieľom práce je zhodnotiť využívanie majetku samospráv na podnikanie prostredníctvom obchodných spoločností. Vybrali sme samosprávy z Nitrianskeho kraja, objektom skúmania boli mestá Vráble a Šurany. Kritérium výberu miest bolo, že majú 100% majetkovú účasť v obchodných spoločnostiach a počet obyvateľov do 10 000. Obidve samosprávy toto meradlo splnili. Na základe toho sme si vymedzili predmet skúmania – majetok mesta a výpočet jeho bonity, rozpočet i mestské spoločnosti. So 100% účasťou mesta mali samosprávy len jednu spoločnosť. Údaje potrebné k práci sme následne získavali zo štruktúrovaných rozhovorov s konateľmi spoločnosti. Informácie nám pomohli zrealizovať komparáciu, identifikovať nedostatky a navrhnúť odporúčania, ktoré môžu napomôcť k zlepšeniu podnikateľskej činnosti.
Kľúčové slová:mestské obchodné spoločnosti, samospráva, majetok, podnikateľská činnosť

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene