Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identification number: 1223
University e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Public Administration (FESRD)
Chief official - Department of Public Administration (FESRD)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Provision of Local Public Services in Municipalities Čechynce and Veľký Cetín
Written by (author): Ing. Lucia Vričan
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor: Ing. Maroš Valach, PhD.
Opponent:Ing. Martin Mariš, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Systém zabezpečovania miestnych verejných služieb v obciach Čechynce a Veľký Cetín
Summary:Hlavným zámerom diplomovej práce bolo hodnotenie zabezpečovania miestnych verejných služieb v obciach Čechynce a Veľký Cetín. Predkladaná diplomová práca sa rozdeľuje na 2 hlavné časti. Prvá časť je zameraná na teóriu, názory slovenských aj zahraničných autorov na súčasný stav riešenej problematiky. Definujeme tu pojmy ako napríklad verejné služby, miestne verejné služby, formy zabezpečovania, financovanie a metódy hodnotenia kvality verejných služieb, benchmarking a cyklus PDCA. Druhá, praktická časť sa zameriava na výsledky práce. Zaoberá sa základnou charakteristikou obcí, opisom spôsobu zabezpečovania konkrétnych miestnych verejných služieb obcami, na vynaložené finančné prostriedky, ktoré služia na zabezpečenie týchto služieb. Tiež hodnotí spokojnosť, resp. nespokojnosť obyvateľov so zabezpečovaním konkrétnych miestnych verejných služieb vo vybraných obciach. Následne obsahuje návrhy a odporúčania pre zlepšenie situácie do budúcnosti.
Key words:miestne verejné služby, formy zabezpečovania miestnych verejných služieb, verejné služby, financovanie verejných služieb, metódy hodnotenia kvality verejných služieb

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited