Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikačné číslo: 1223
Univerzitný e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci pracoviska - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Systém zabezpečovania miestnych verejných služieb v obciach Čechynce a Veľký Cetín
Autor: Ing. Lucia Vričan
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Oponent:Ing. Martin Mariš, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Systém zabezpečovania miestnych verejných služieb v obciach Čechynce a Veľký Cetín
Abstrakt:Hlavným zámerom diplomovej práce bolo hodnotenie zabezpečovania miestnych verejných služieb v obciach Čechynce a Veľký Cetín. Predkladaná diplomová práca sa rozdeľuje na 2 hlavné časti. Prvá časť je zameraná na teóriu, názory slovenských aj zahraničných autorov na súčasný stav riešenej problematiky. Definujeme tu pojmy ako napríklad verejné služby, miestne verejné služby, formy zabezpečovania, financovanie a metódy hodnotenia kvality verejných služieb, benchmarking a cyklus PDCA. Druhá, praktická časť sa zameriava na výsledky práce. Zaoberá sa základnou charakteristikou obcí, opisom spôsobu zabezpečovania konkrétnych miestnych verejných služieb obcami, na vynaložené finančné prostriedky, ktoré služia na zabezpečenie týchto služieb. Tiež hodnotí spokojnosť, resp. nespokojnosť obyvateľov so zabezpečovaním konkrétnych miestnych verejných služieb vo vybraných obciach. Následne obsahuje návrhy a odporúčania pre zlepšenie situácie do budúcnosti.
Kľúčové slová:miestne verejné služby, formy zabezpečovania miestnych verejných služieb, verejné služby, financovanie verejných služieb, metódy hodnotenia kvality verejných služieb

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene