Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikační číslo: 1223
Univerzitní e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedoucí pracoviště - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Projekty     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Vznik a príčiny nezamestnanosti v okrese Zlaté Moravce
Autor: Ing. Michal Tomašov
Pracoviště: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedoucí práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Oponent:doc. Ing. Viera Petrášová, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vznik a príčiny nezamestnanosti v okrese Zlaté Moravce
Abstrakt:Bakalárska práca sa zameriava na príčiny vzniku nezamestnanosti, tendenciu vývoja nezamestnanosti v okrese Zlaté Moravce. Prvá časť je orientovaná na kľúčové pojmy, ako trh práce, politika zamestnanosti, nezamestnanosť, druhy a formy nezamestnanosti, meranie nezamestnanosti a dôsledky nezamestnanosti. V druhej časti sme sa zamerali na plnenie hlavného a parciálnych cieľov. Uvedená časť je zameraná na charakteristiku vybraného regiónu Zlaté Moravce. Ďalej nasledujú analýzy vývoja EAO v sledovanom období, počtu uchádzačov o zamestnanie podľa viacerých kategórií, počtu voľných pracovných miest. Analýzou nezamestnanosti v rokoch 2007 -- 2011 okresu Zlaté Moravce sme zistili, že najväčšia hodnota 11,52 % bola dosiahnutá hneď dvakrát v rokoch 2009 a 2011. Jedným z hlavných dôvodov nárastu nezamestnanosti je celosvetová hospodárska kríza, ktorá stále pretrváva. Momentálne je nezamestnanosť veľkým problémom aj väčších regiónov ako je región Zlatých Moraviec. Zvyšovanie úrovne nezamestnanosti negatívne vplýva na ekonomiku, ale aj na životnú úroveň obyvateľov. Situáciu v regióne môžu zlepšiť len opatrenia trhu práce a pokusy o vytvorenie nových pracovných miest či už slovenskými, alebo zahraničnými investormi.
Klíčová slova:trh práce, nezamestnanosť, dôsledky nezamestnanosti, uchádzač o zamestnanie, globálna hospodárska kríza

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně