Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikačné číslo: 1223
Univerzitný e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci pracoviska - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vznik a príčiny nezamestnanosti v okrese Zlaté Moravce
Autor: Ing. Michal Tomašov
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Oponent:doc. Ing. Viera Petrášová, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vznik a príčiny nezamestnanosti v okrese Zlaté Moravce
Abstrakt:Bakalárska práca sa zameriava na príčiny vzniku nezamestnanosti, tendenciu vývoja nezamestnanosti v okrese Zlaté Moravce. Prvá časť je orientovaná na kľúčové pojmy, ako trh práce, politika zamestnanosti, nezamestnanosť, druhy a formy nezamestnanosti, meranie nezamestnanosti a dôsledky nezamestnanosti. V druhej časti sme sa zamerali na plnenie hlavného a parciálnych cieľov. Uvedená časť je zameraná na charakteristiku vybraného regiónu Zlaté Moravce. Ďalej nasledujú analýzy vývoja EAO v sledovanom období, počtu uchádzačov o zamestnanie podľa viacerých kategórií, počtu voľných pracovných miest. Analýzou nezamestnanosti v rokoch 2007 -- 2011 okresu Zlaté Moravce sme zistili, že najväčšia hodnota 11,52 % bola dosiahnutá hneď dvakrát v rokoch 2009 a 2011. Jedným z hlavných dôvodov nárastu nezamestnanosti je celosvetová hospodárska kríza, ktorá stále pretrváva. Momentálne je nezamestnanosť veľkým problémom aj väčších regiónov ako je región Zlatých Moraviec. Zvyšovanie úrovne nezamestnanosti negatívne vplýva na ekonomiku, ale aj na životnú úroveň obyvateľov. Situáciu v regióne môžu zlepšiť len opatrenia trhu práce a pokusy o vytvorenie nových pracovných miest či už slovenskými, alebo zahraničnými investormi.
Kľúčové slová:trh práce, nezamestnanosť, dôsledky nezamestnanosti, uchádzač o zamestnanie, globálna hospodárska kríza

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene