Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikační číslo: 1223
Univerzitní e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedoucí pracoviště - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Projekty     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Vplyv priamych zahraničných investícií na rozvoj Nitrianskeho kraja
Autor: Bc. Mária Petrášová
Pracoviště: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedoucí práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Oponent:doc. Ing. Viera Petrášová, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vplyv priamych zahraničných investícií na rozvoj Nitrianskeho kraja
Abstrakt:Abstrakt Bakalárska práca sa zaoberá vplyvom priamych zahraničných investícií na rozvoj Nitrianskeho kraja. Cieľom práce bola analýza rozvoja Nitrianskeho kraja a objasnenie zmien v makroekonomických ukazovateľoch rozvoja regiónu v súvislosti s priamymi zahraničnými investíciami. V práci sú prezentované údaje o stave priamych zahraničných investícií v Slovenskej republike, v jednotlivých regiónoch SR a taktieţ v okresoch jednotlivých regiónov. V prvej časti práce je prezentovaný prehľad literatúry o súčasnom stave riešenia problematiky priamych zahraničných investícií z domácich a zahraničných zdrojov. V tejto časti sa nachádzajú rôzne pohľady autorov na problematiku priamych zahraničných investícií. V nasledujúcej časti práce bol hlavným objektom skúmania Nitriansky kraj, jeho základné územné a demografické ukazovatele, národnostnú štruktúra, dopravná infraštruktúra, hospodárska štruktúra a priemyselné parky. Ďalej je v práci prezentovaný vývoj jednotlivých makroekonomických ukazovateľov a ich spojitosť so stavom priamych zahraničných investícií. Záver práce vyhodnocuje výsledky skúmania pozitívneho vplyvu priamych zahraničných investícií na rozvoj Nitrianskeho kraja. Sumarizované výsledky práce poskytujú objektívny pohľad na situáciu v Nitrianskom kraji.
Klíčová slova:PZI, regionálny rozvoj, Nitriansky kraj

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně