Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikačné číslo: 1223
Univerzitný e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci pracoviska - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vplyv priamych zahraničných investícií na rozvoj Nitrianskeho kraja
Autor: Bc. Mária Petrášová
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Oponent:doc. Ing. Viera Petrášová, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv priamych zahraničných investícií na rozvoj Nitrianskeho kraja
Abstrakt:Abstrakt Bakalárska práca sa zaoberá vplyvom priamych zahraničných investícií na rozvoj Nitrianskeho kraja. Cieľom práce bola analýza rozvoja Nitrianskeho kraja a objasnenie zmien v makroekonomických ukazovateľoch rozvoja regiónu v súvislosti s priamymi zahraničnými investíciami. V práci sú prezentované údaje o stave priamych zahraničných investícií v Slovenskej republike, v jednotlivých regiónoch SR a taktieţ v okresoch jednotlivých regiónov. V prvej časti práce je prezentovaný prehľad literatúry o súčasnom stave riešenia problematiky priamych zahraničných investícií z domácich a zahraničných zdrojov. V tejto časti sa nachádzajú rôzne pohľady autorov na problematiku priamych zahraničných investícií. V nasledujúcej časti práce bol hlavným objektom skúmania Nitriansky kraj, jeho základné územné a demografické ukazovatele, národnostnú štruktúra, dopravná infraštruktúra, hospodárska štruktúra a priemyselné parky. Ďalej je v práci prezentovaný vývoj jednotlivých makroekonomických ukazovateľov a ich spojitosť so stavom priamych zahraničných investícií. Záver práce vyhodnocuje výsledky skúmania pozitívneho vplyvu priamych zahraničných investícií na rozvoj Nitrianskeho kraja. Sumarizované výsledky práce poskytujú objektívny pohľad na situáciu v Nitrianskom kraji.
Kľúčové slová:PZI, regionálny rozvoj, Nitriansky kraj

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene