Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikačné číslo: 1223
Univerzitný e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci pracoviska - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vplyv priamych zahraničných investícií na rozvoj Trnavského kraja
Autor: Ing. Nikola Hindická
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Oponent:doc. Ing. Viera Petrášová, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv priamych zahraničných investícií na rozvoj Trnavského kraja
Abstrakt:Priame zahraničné investície sú dôležitou súčasťou výkonnosti ekonomiky, ktorá je v súčasnom globalizovanom svete čoraz viac ovplyvňovaná zahraničným kapitálom. Cieľom regiónov s nižšou ekonomickou výkonnosťou je vytváranie čo najvhodnejších investičných podmienok pre etablovanie nových zahraničných investorov, ktorí by sa podieľali na ekonomickom raste. Hlavným cieľom bakalárskej práce je zhodnotenie vplyvu priamych zahraničných investícií v Trnavskom kraji. Pre naplnenie a objasnenie cieľa sme sa v prvom rade venovali teoretickému prehľadu riešenej problematiky, prostredníctvom domácej a zahraničnej literatúry, kde sme definovali základné pojmy spojené s riešenou problematikou v práci. Následne sme v rámci výsledkov práce charakterizovali Trnavský kraj z hľadiska demografie, dopravnej infraštruktúry a hospodárskej štruktúry. Zhodnotením podmienok, ktoré Trnavský kraj vytvára pre investorov sme sa venovali etablovaniu zahraničných investícií do regiónu a ich následnému účinku. Vplyv zahraničného kapitálu sme diverzifikovali do niekoľkých vybraných makroekonomických ukazovateľov a následne zhodnotili ich vývoj ovplyvňovaný prílivom zahraničných investícií. Pre lepšie vyjadrenie vplyvu zahraničných investícií na vybrané makroekonomické ukazovatele sme použili výpočty regresnej a korelačnej analýzy. Na záver možno konštatovať, že výsledky práce jasne dokazujú pozitívny vplyv prílevu priamych zahraničných investícií na rozvoj Trnavského kraja.
Kľúčové slová:región, Trnavský kraj, priame zahraničné investície

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene