Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikační číslo: 1223
Univerzitní e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedoucí pracoviště - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Projekty     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Implementácia a financovanie rozvojových projektov v meste Trstená
Autor: Bc. Ivana Furdeková
Pracoviště: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedoucí práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Oponent:Ing. Michal Cifranič, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Implementácia a financovanie rozvojových projektov v meste Trstená
Abstrakt:Bakalárska práca sa zaoberá problematikou implementovania a financovania rozvojových projektov v meste Trstená. Cieľom záverečnej práce je identifikovať a analyzovať implementované rozvojové projekty. Zároveň analyzovať jednotlivé možnosti financovania týchto projektov, proces riadenia, realizácie až po zhodnotenie. Rozvojové projekty predstavujú proces zlepšovania, inovácie a modernizácie. Práca je rozdelená na teoretickú a výsledkovú časť. V teoretickej časti sú vymedzené pojmy rozvoj, projekt a jeho manažment, financovanie projektov a zdroje financovania. Výsledková časť sa zaoberá charakteristikou mesta Trstená, financovaním a hospodárením v období rokov 2013 - 2017. Ďalšia časť je venovaná najvýznamnejším rozvojovým projektom a ich financovaniu. Najdôležitejším zdrojom údajov a informácií bola komunikácia s manažérkou projektového riadenia a regionálneho rozvoja. Záverečná kapitola obsahuje riadený rozhovor s projektovom manažérkou a odporúčania a návrhy pre ďalší rozvoj mesta. Výsledkom riešenia danej problematiky je prehľad financovania realizovaných projektov v sledovanom období. Silnou stránkou mesta je silní projektoví tím mladých ľudí so skúsenosťami a nápadmi pre ďalší rozvoj. Mesto zamestnáva viacerých projektových manažérov, ktorí sledujú možnosti získavania finančných prostriedkov. Mesto tak môže rýchlo a flexibilne reagovať na tieto možnosti.
Klíčová slova:regionálny rozvoj, rozvojové projekty, Trstená, financovanie projektov, projekt

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně