Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikačné číslo: 1223
Univerzitný e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci pracoviska - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Implementácia a financovanie rozvojových projektov v meste Trstená
Autor: Bc. Ivana Furdeková
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Oponent:Ing. Michal Cifranič, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Implementácia a financovanie rozvojových projektov v meste Trstená
Abstrakt:Bakalárska práca sa zaoberá problematikou implementovania a financovania rozvojových projektov v meste Trstená. Cieľom záverečnej práce je identifikovať a analyzovať implementované rozvojové projekty. Zároveň analyzovať jednotlivé možnosti financovania týchto projektov, proces riadenia, realizácie až po zhodnotenie. Rozvojové projekty predstavujú proces zlepšovania, inovácie a modernizácie. Práca je rozdelená na teoretickú a výsledkovú časť. V teoretickej časti sú vymedzené pojmy rozvoj, projekt a jeho manažment, financovanie projektov a zdroje financovania. Výsledková časť sa zaoberá charakteristikou mesta Trstená, financovaním a hospodárením v období rokov 2013 - 2017. Ďalšia časť je venovaná najvýznamnejším rozvojovým projektom a ich financovaniu. Najdôležitejším zdrojom údajov a informácií bola komunikácia s manažérkou projektového riadenia a regionálneho rozvoja. Záverečná kapitola obsahuje riadený rozhovor s projektovom manažérkou a odporúčania a návrhy pre ďalší rozvoj mesta. Výsledkom riešenia danej problematiky je prehľad financovania realizovaných projektov v sledovanom období. Silnou stránkou mesta je silní projektoví tím mladých ľudí so skúsenosťami a nápadmi pre ďalší rozvoj. Mesto zamestnáva viacerých projektových manažérov, ktorí sledujú možnosti získavania finančných prostriedkov. Mesto tak môže rýchlo a flexibilne reagovať na tieto možnosti.
Kľúčové slová:regionálny rozvoj, rozvojové projekty, Trstená, financovanie projektov, projekt

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene