Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikačné číslo: 1223
Univerzitný e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci pracoviska - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Rozvojový potenciál vo vybraných obciach v povodí rieky Žitava
Autor: Ing. Lenka Klučiarová
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Oponent:Ing. Bobumír Šabík
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Rozvojový potenciál vo vybraných obciach v povodí rieky Žitava
Abstrakt:V bakalárskej práci sa zaoberáme problematikou rozvojového potenciálu obcí Červený Hrádok a Nevidzany. V teoretickej časti hodnotíme názory slovenských a zahraničných autorov, ktorí sa zaoberajú skúmaním regiónu, regionálneho rozvoja, prírodných zdrojov, obyvateľstva, ekonomického potenciálu, infraštruktúry a medziregionálnych rozdielov. Vo výsledkoch práce rozpracovávame jednotlivé rozvojové faktory vybraných obcí a posudzujeme ich súčasný stav. Na záver praktickej časti zostavujeme SWOT analýzu, ktorá prestavuje zhrnutie silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození, ktoré vznikajú v daných oblastiach. Hlavným cieľom práce je určiť celkový socioekonomický rozvoj obcí a zhodnotiť mobilizáciu využívaných a nevyužívaných zdrojov v obci. V poslednej časti práce porovnávame rozvojové faktory obcí a navrhujeme riešenia pre ich ďalší rozvoj a prosperitu.
Kľúčové slová:obec, rozvojový potenciál, rozvojové faktory

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene